Stenmur Erfarna inom att anlägga stenmur i Stockholm

Vänd dig till oss när du vill bygga mur i trädgården eller på tomten för att få hjälp av stenläggare med nödvändig kunskap inom området. Vi anlitas flitigt av bostadsrättsföreningar och privatpersoner för dylika arbeten i centrala Stockholm samt i närliggande kommuner som Åkersberga, Täby och Huddinge. Vi finns även behjälpliga när ni vill lägga kantsten runt gräsmattan eller en grusgång och erbjuder oss att utföra arbetet på entreprenad, som innebär att vi koordinerar markarbetare och stenläggare med varandra och även tar hand om att beställa och leverera önskad marksten samt att vi efter det att arbetet är avslutat tar hand om att forsla bort skräp.

Boka ett kostnadsfritt hembesök Låt oss förse er med en vacker stenmur

Att bygga stenmur är ett effektivt sätt att få trädgården att upplevas som mer enhetlig, samtidigt som muren vid nivåskillnader gör markytan mer stabil och minimerar risken för ras. När du väljer att kontakta oss kommer vi att gå igenom alla önskemål du har gällande val av mursten och utseende och därefter planerar vi vårt arbete så att vi kan leverera ett resultat som både är korrekt uppfört och ser tilltalande ut.

Hembesök inom 48 timmar

För att du som anlitar oss skall känna dig trygg med våra stenläggares kompetens erbjuder vi oss att göra ett kostnadsfritt hembesök på den plats där stenmuren skall uppföras. Efter att vi har besökt dig och kartlagt vilken omfattning arbetet har skickar vi också en kostnadsfri offert.

Vi kan bygga din stenmur med kvalitativt resultat

När man vill förse sin trädgård med en stenmur i Stockholm är det av yttersta vikt att marken förbereds på ett ändamålsenligt sätt. Tack vare den mångåriga erfarenhet vi har inom den här typen av uppdrag vet vi att det är viktigt att både kontrollera om en dränering behövs så att den mursten vi lägger inte blir utsatt för fukt underifrån, samt att gräva ut ett tillräckligt stort område för att muren skall vara stabil. Du kan med trygghet lämna över alla delar av arbetet till oss!

Vad säger våra kunder? Vi är stolta över tidigare kunders omdömen om stenmur

Vi anlitade företaget för att bygga en mur i vår trädgård där vi hade en sluttande gräsmatta ut mot vägen. Vi fick ett bra bemötande, en trevlig kontaktperson och hjälp att hitta mursten till ett bra pris.

Ulla och Christer Mur av sten

Superbra kundservice från stenläggarna på företaget och en tydlig kommunikation under hela arbetsprocessen. Vi har ingenting att anmärka på utan kan med glädje rekommendera dem till andra som vill ha en stenmur.

Fredrik och Linus Stenmur

Föreningen anlitade företaget för att göra en stenmur på tomten mellan två av våra fastigheter. Vi fick ett bra pris och en mur som stämmer överens med det vi beställde.

BRF Svansången Stenmur mellan fastigheter

Vår kompetens gör det möjligt för oss att bygga stenmur Ett fullt försäkrat och certifierat företag

Vårt företag är registrerat för F-skatt och hos oss arbetar enbart personal som är utbildad inom stensättningsteknik. Vi har nära samarbeten med flertalet leverantörer och kan därav också erbjuda ett bra pris för mursten oavsett vilken färg eller storlek du önskar få på materialet. När du anlitar oss kommer vi alltid erbjuda ett felfritt bemötande och ett arbetssätt som är lösningsorienterat oavsett hur området där du vill uppföra en stenmur ser ut. Vi värnar dessutom om att ha en tydlig dialog med våra beställare under arbetets gång för att få 100 % nöjda kunder.